Odpovedzte prosím na 5 otázok o Vašom mene:     Vaše meno:

Chlapčenské mená na #

ABDEFIJKLMNORST

Dievčenské mená na #

ABCDEIJKLMNOPRSTVYZ

Mená chlapčekov končiace na #

AĎEHÍJKĽMNÔRSŤVÝ

Mená dievčatiek končiace na #

AEHILMŇORŠTÝ